>>> www.bcnconcerts.com


Mazoni

L'Auditori - Barcelona - 21.04.2006


Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver la imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4287_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4290_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4302_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4315_www.bcnconcerts.com.jpg
       
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4319_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4350_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4353_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4361_www.bcnconcerts.com.jpg
       
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4363_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4365_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4374_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4378_www.bcnconcerts.com.jpg
       
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4387_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4398_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4409_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4434_www.bcnconcerts.com.jpg
       
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4437_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4451_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4464_www.bcnconcerts.com.jpg
mazoni_auditori_barcelona_21abr2006_IMG_4475_www.bcnconcerts.com.jpg

 

· · · ESCOLTA · LISTEN · ESCUCHA: myspace.com/mazoni · · ·

+ FOTOS · · · MAZONI 2006 (L'Auditori) · · · MAZONI 2007 (BAM) · · · MAZONI 2009 (Sidecar) · · ·


Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/mazoni · www.bcnconcerts.com